Julkaisut ja muut tuotoksemme

Tieteelliset artikkelit

Peltola, Taru (2022). Kansalaistiede ja yhteinen tiedonmuodostus luontoa koskevissa ristiriidoissa. Teoksessa: Laakso, Senja & Aro, Riikka (toim). Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Gaudeamus.

Muut

Itä-Suomen yliopiston tieteen päivät 2021 – Tieteen moninaiset tutkimusmenetelmät podcast.