Tietoa hankkeesta

Tutkimme kansalaistieteen keinoin arkisten elinympäristöjen kestävyyttä. Tarkastelemme ruokaympäristöjä eli olosuhteita, joissa syömiseen liittyviä valintoja tehdään, sekä lähivesiä ja niiden merkitystä asukkaiden hyvinvointiin.

Keräämme näistä arkiympäristöistä digitaalisin menetelmin kuva- ja muita aineistoja. Lisäksi testaamme menetelmiä, joilla joukkoistamalla kootusta tutkimusmateriaalista tulee merkityksellistä ja vaikuttavaa niin kansalaisten arjessa kuin ruokaympäristöihin ja lähivesiin vaikuttavassa päätöksenteossa.

Kokeilevan tutkimuksemme avulla selvitämme, miten tieteellistä tutkimusta voidaan kehittää entistä osallistavammaksi ja yhteisöllisemmäksi, tutkimuskäytännöiksi, jotka tukevat oikeudenmukaisten ja hyväksyttyjen ratkaisujen kehittämistä arjen ympäristöongelmiin.

Yhteisöllisellä tieteellä kohden kestäviä elinympäristöjä (PUBS) eli lempinimeltään KARKKI-hankkeen vetäjänä toimii Suomen ympäristökeskus ja hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.