Katumajärvelle järvibarometri testikäyttöön

Katumajärvibarometri kertoo järven ajankohtaiset olosuhteet, tärkeimmät tapahtumat sekä kehityksen lyhyellä ja pidemmällä ajalla. Tiedot perustuvat sekä viranomaisten, katumajärviaktiivien että kansalaisten mittauksiin ja havaintoihin.

Järvibarometri on Katumajärven Suojeluyhdistys ry:n (KaSy) ideoima ja suunnittelema digitaalinen palvelu kaikille järvestä kiinnostuneille. Barometri kertoo järven tilan viimeisimpien mittaustulosten ja havaintojen perusteella, näyttää kehitystrendit pitkällä ajanjaksolla sekä välittää tietoa järven tapahtumista.

Oman havaintopaikan ylläpitäminen on hauskaa, opettavaista ja joskus vähän jännittävääkin

Matti Lindholm

Katumajärvibarometri on toteutettu osana Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää Järvi-meriwikiä, jossa kuka tahansa voi osallistua tiedon tuottamiseen omista lähivesistään.

Järvi-meriwikin kehittäjä Matti Lindholm toivoo, että barometri omalta osaltaan kannustaa tavallisia ihmisiä tallentamaan havaintojaan esimerkiksi sinilevätilanteesta ja pintaveden lämpötilasta.

— Oman havaintopaikan ylläpitäminen on hauskaa, opettavaista ja joskus vähän jännittävääkin, kun uusi havainto voi kääntää käyrän hyvään tai huonoon suuntaan.

Karkki tutkii nuorten osallistumista

Katumajärvibarometriä on rakennettu Karkki-hankkeessa. Karkkia kiinnostaa muun muassa se, voiko tämäntyyppinen palvelu innostaa nuoria mukaan kansalaistiede- tai suojeluyhdistystoimintaan.

Kesällä 2023 Katumajärvibarometristä on käytössä testiversio, josta kerätään palautetta. Palautteen perusteella järjestelmää kehitetään eteenpäin yhdessä Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa.

Testiversio löytyy osoitteesta: www.jarviwiki.fi/wiki/katumajarvibarometri

Palautetta Järvibarometrista voi antaa 15.8 asti vastaamalla kyselyyn: Palautekysely

Lisätietoja

Matti Lindholm

sp. etunimi.sukunimi@syke.fi