Ratkaisuja nuorten kestävään ruokaympäristöön

Siirtymä luonnon ja ihmisen kannalta kestävään elämäntapaan edellyttää yhteiskunnan kaikkien osapuolien osallistumista. Jotta siirtymä tapahtuu oikeudenmukaisesti, tarvitaan moniäänistä keskustelua tavoitteen saavuttamiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisista ratkaisuista.

Tällä hetkellä kaikki yhteiskunnalliset ryhmät eivät saa ääntänsä yhdenvertaisesti kuuluviin. Monet nuoret kokevat, ettei poliittisessa päätöksenteossa tarkastella asioita riittävästi nuorten näkökulmasta. Nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita, erityisen elämänvaiheen ja sukupolven edustajia, joita päättävässä asemassa olevien kannattaa kuunnella.

Kansalaistiedettä arkiympäristöstä -tutkimusprojektissa olemme tuottaneet yhdessä nuorten kanssa tietoa nuorten arjen ruokaympäristöstä ja ajatuksia ruokaympäristön merkityksestä osana arjen kestäviä ruokavalintoja. Valokuvaamalla nuoret ovat tehneet itselleen ja muille näkyväksi omaa arkista ruokaympäristöään ja sen olosuhteita, jotka mahdollistavat tai estävä heitä toimimasta omien arvojensa mukaisesti. Työpajoissa olemme tunnistaneet ruokaympäristön olosuhteisiin liittyviä jaettuja haasteita. Tulevan ”Ratkaisuja nuorten kestävään ruokaympäristöön” -työpajan tavoitteena on etsiä ratkaisuja eteenpäin yhdessä nuorten, tutkijoiden ja alan toimijoiden kanssa.

Ratkaisuja nuorten kestävään ruokaympäristöön -työpaja

Aika: 22.4.2023 klo 11.00–16.00

Paikka: Työ 2.0 Yliopistonkatu 5, Helsinki

Työpajan ohjelma

11.00–13.00 Ratkaisut ruokaympäristön kehittämiseksi

Etsimme nuorten, alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa keinoja nuorten ruokaympäristössä kohtaamien haasteiden ratkaisemiseksi.

13.00–14.00 Yhteinen lounas

14.00–16.00 Näyttelyn ja julkaisun suunnittelu

Suunnittelemme nuorten, valokuvaajan ja tutkijoiden kanssa näyttelyä ja julkaisua, jonka avulla kerromme ruokaympäristöä koskevista havainnoistamme laajemmalle yleisölle.

Tutkimusprojektista vastaa Suomen ympäristökeskus. Tutkimusprojektissa teemme yhteistyötä WWF Nuorten, 4H Aktiivinuorten, Kohtaus ry:n ja Voionmaan koulutuskeskuksen sekä valokuvaaja Tuula Alajoen kanssa.

Lisätietoja

Valokuva henkilöstä Minna Kaljonen.

Minna Kaljonen

puh. 0295 251 252, sp. etunimi.sukunimi@syke.fi

Valokuva henkilöstä Tuija Seppälä.

Tuija Seppälä

puh. 0295 252 280, sp. etunimi.sukunimi@syke.fi