Julkaisut ja muut tuotoksemme

Tieteelliset artikkelit

Peltola, Taru (2022). Kansalaistiede ja yhteinen tiedonmuodostus luontoa koskevissa ristiriidoissa. Teoksessa: Laakso, Senja & Aro, Riikka (toim). Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Gaudeamus.

Muut

Tiilikainen, S., Jalas, M., Lettenmeier, M., Kaljonen, M., Salminen, J. 2023. Kansalaisten ruoka-aika. Tuloksia hiilikannustimien kehitysprosessista. Aalto-yliopiston julkaisusarja
TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI 2/2023. http://www.ecowelfare.fi/wp-content/uploads/2023/04/Kansalaisten-Ruoka-Aika-Loppuraportti.pdf

Tykkyläinen, R. Kaljonen, M. Kortetmäki, T. Ritola, R., Salminen, J., Lehtinen, M., Saralahti, I. 2022. Kestävän kouluruokailun keittokirja. Nuorten ratkaisuja ruokapalveluille. Just food hankkeen julkaisuja 5/2022.  https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/just_food_05_2022

Itä-Suomen yliopiston tieteen päivät 2021 – Tieteen moninaiset tutkimusmenetelmät podcast.

Meistä kirjoitettua

Kansalaistieteen moninaisuus kerää ihmisiä yhteen. Jonni Karlsson (TSV), Elina Koivisto (TSV), Avointiede.fi -sivuston uutisjuttu 1.8.2023. https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/kansalaistieteen-moninaisuus-keraa-ihmisia-yhteen