Julkaisut ja muut tuotoksemme

Tieteelliset artikkelit

  • Peltola, Taru (2022). Kansalaistiede ja yhteinen tiedonmuodostus luontoa koskevissa ristiriidoissa. Teoksessa: Laakso, Senja & Aro, Riikka (toim). Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Gaudeamus. https://kauppa.gaudeamus.fi/sivu/tuote/planeetan-kokoinen-arki/4047613.
  • Santaoja M & Peltola T: Kokemuksia luontoharrastusten teknologisoitumisesta. Hyväksytty julkaistavaksi: Suomen Museo -lehti.
  • Peltola T & Ratamäki O (2023) Sharing epistemic power: digitally mediated wolf monitoring in Finland. Science as Culture: DOI: 10.1080/09505431.2023.2214148.
  • Peltola T, Saarela S-R, Kotilainen J, Litmanen T, Lukkarinen J, Pölönen I, Ratamäki O, Saarikoski H, Salo M & Vikström S (2023) Researcher roles in collaborative governance interventions. Science and Public Policy, scad034, https://doi.org/10.1093/scipol/scad034.

Muut

Meistä kirjoitettua