KARKKI-hanke osallistuu Vantaanjokipäivään 28.10.2022 – teemana tiede & uudet teknologiat

Vantaanjoen vedenlaadun ja ekosysteemien tilan parantaminen on tärkeä asia monelle vesien ystävälle ja paikalliselle. Mitä voisimme tehdä yhdessä vielä paremmin? Mitä uusia mittausteknologioita voisimme käyttää uuden tiedon tuottamiseen?

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Helsingin kaupunki ja Freshwater Competence Centre / Turun Yliopisto & Suomen ympäristökeskus SYKE järjestävät Vantaanjokipäivän, jonka teemana on tiede & uudet teknologiat. Myös KARKKI-hanke on mukana tapahtumassa. Kerromme miten lähivesien tilaa voidaan parantaa kansalaistieteen keinoin ja miksi päättäjien tulisi kuunnella nuoria.

Tervetuloa keskustelemaan uusista hankkeista ja mittausteknologioiden soveltamisesta 28.10.2022. Nyt on hyvä aika tehostaa yhteistyötä ja ottaa käyttöön parhaat menetelmät myös Vantaanjoella!

Lisätiedot

Virpi Lehtoranta.

Virpi Lehtoranta

Kehitysinsinööri, etunimi,sukunimi@syke.fi

Elise Järvenpää

Erikoissuunnittelija, etunimi.sukunimi@syke.fi

,